Takaisin

Häiriö rautatieliikenteessä ohi.

Häiriö rautatieliikenteessä ohi.

Julkaistu 07.09.2018

Rataosalla Kouvola - Pieksämeki ollut turvalaitosviasta aiheutunut häiriö ratatieliikenteessä on ohi.

Åtgärderna på riksväg 1 i Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelleder blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart i september 2018, uppgår till cirka 12 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket.  www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi, www.trafikverket.fi/kyrktraskwww.facebook.com/vt1kirkkojarvi


reaktionapit