Takaisin

E18-tien parannushanke Kotkan kohdalla on valmistunut

E18-tien parannushanke Kotkan kohdalla on valmistunut

Julkaistu 17.11.2015

Kesällä 2014 alkaneet rakennustyöt Kotkan erillishankkeessa on saatu päätökseen. Hankkeessa E18-tietä parannettiin noin yhdeksän kilometrin matkalta: sen yhteydessä poistettiin yksi kansainvälisesti tärkeän E18-tien liikenteen ongelmakohdista ja viimeisteltiin Kotkan alueen liikenteelle korkeatasoiset yhteydet moottoritielle.

Paitsi E18-tien parantaminen, hankkeen tavoitteena oli tehdä liikenneyhteyksistä moottoritien ja Kotkan kaupungin sekä kaupungin eri osien välillä toimivammat.

– On myös huomattava, että esimerkiksi Kotkan sataman kauttakulkuliikenne on yksi Suomen vilkkaimmista, ja tällaisen logistiikkakeskittymän kytkeminen sujuviin tieyhteyksiin on keskeistä elinkeinoelämän kannalta. Toimivat liikenneyhteydet mahdollistavat idänkaupan kasvun ja kehittymisen. Kotkan hankkeen myötä matka Vaalimaalta Etelä-Suomeen onkin taas pykälän verran sujuvampaa, kertoo Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Hankkeen parannukset vaikuttavat piristävästi myös Kotkan alueen elinkeinoelämään. Jumalniemen uusi eritasoliittymä tuo sujuvan yhteyden moottoritieltä Jumalniemen kauppa- ja yrityskeskittymään.

– Uusi yhteys Jumalniemeen helpottaa siellä toimivien yritysten, tavarantoimittajien sekä työntekijöiden arkea, mikä voi aktivoida alueen liiketoimintaa, Vehviläinen sanoo.

Parannukset tehtiin ympäristö huomioiden

Jumalniemen eritasoliittymän rakentamisen lisäksi hankkeessa parannettiin Kyminlinnan eritasoliittymää. Hankkeeseen sisältyi myös sillankorjaustöitä, katujärjestelyjä sekä melusuojausten rakentamista. Joukkoliikenteen sujuvuutta parannettiin Kyminlinnan seisakkeen perusparannuksella.

– Työmarkkina-alueet kasvavat jatkuvasti ja pidemmät työmatkat ovat arkipäivää. Seisakkeen parannuksille voimme palvella myös junamatkustajia ja taata heille turvallisemman ja sujuvamman työmatkan, mikä on kunnille yksi vetovoimatekijä, toteaa Kotkan erillishankkeen projektinjohtaja Jukka Hietaniemi Liikennevirastosta.

Hankkeessa huomioitiin myös ympäristö. Jumalniemen eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä kunnostettiin vanha kaatopaikka ja alueen pilaantunut maa-aines poistettiin. Lisäksi hankkeessa rakennetut melusuojaukset toteutettiin osittain uusiomateriaaleista.

Kunnan aktiivisuus joudutti hankkeen toteutusta

Kotkan erillishanke toteutettiin Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishankkeena. Sen kokonaiskustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa, mistä Kotkan kaupungin osuus on noin puolet.

– Haluan kiittää kaikkia hankkeen osapuolia tiivistä yhteistyöstä. Ilman sitä tällaiset projektit eivät synny. Kotkan kunnan aktiivisuus ja hankkeeseen panostaminen mahdollistivat tämän aluekehityksen kannalta tärkeän projektin. Myös urakoitsijan kanssa yhteistyö oli rakentavaa ja hanke oli täysin tapaturmavapaa, Hietaniemi iloitsee.

Kuvia hankkeen valmistuneista kohteista löytyy täältä.

Lisätietoja:

projektinjohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3513, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

Vuosien 2014–2015 aikana toteutettavassa Kotkan erillishankkeessa E18-tietä parannettiin Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kotkan eri kaupunginosien välillä. Hankkeen pääasialliset työt kohdistuvat Kyminlinnan ja Karhulan välille sekä Jumalniemeen. Hanke on Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishanke. Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke