Hyppää sisältöön

Digiroad, kuopattuko?

Julkaistu 26.10.2016

Digiroad on kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2004 alkaen. Järjestelmän tehtävänä on koota julkisin varoin jo kertaalleen tuotetut tiedot kunnista, Maanmittauslaitokselta ja Liikennevirastolta yhteen ajantasaiseen ja käyttökelpoiseen datasettiin, jonka avulla hyödyntäjä saa kerralla koko Suomen tiestön kartalle.

Alkuperäinen Digiroad oli aikansa tuote, mutta kansainvälisesti tarkasteltuna jo tuolloin erittäin edistyksellinen sellainen. Suomessa lähdettiin vuosituhannen alussa rohkeasti rakentamaan keskitettyä tiestötietojärjestelmää tavalla, jota ei kovin monessa Euroopan maassa vieläkään onnistuttu samassa mittakaavassa toteuttamaan. Järjestelmästä syntyi tuolloin toimiva mutta monimutkainen ylläpidettävä. Noin kymmenen toimintavuoden jälkeen oli aika uudistaa koko järjestelmä. Kehityshanke nimeltä Digiroad2 uudisti vuosien 2013-2016 aikana koko Digiroad-järjestelmän ja mylläsi samalla ajanmukaisiksi kaikki tietojen tuotannossa käytettävät prosessit.

Onko Digiroadille tarvetta?

"Digiroadhan on jo kuopattu, ei sitä kukaan käytä". –tuntematon lausuja vuonna 2016.

Ilokseni voin todeta, että väite ei todellakaan pidä paikkaansa! Keskitetylle ja avoimelle tiestödatalle on valtava tarve. Tämän tarpeen voidaan perustellusti odottaa jatkuvasti vain kasvavan, kun liikenne automatisoituu suurin harppauksin silmiemme edessä. Digiroadia hyödynnetään suurien globaalien navigaattorivalmistajien aineistojen (mm. Here ja Tomtom) lisäksi suunnittelussa, konsultoinnissa, liikenteen palveluiden rakentamisessa ja kartoituksessa. Lisäksi Digiroad täyttää Suomelle asetettuja Inspire-velvoitteita ja palvelee mm. kuntia palveluverkkotarkasteluissa ja seutukuntien yhteisissä liikennepalveluissa.

Digiroad ei ole ongelmaton kokonaisuus ja sen suurin puute on rajoittuminen vain Suomen alueelle. Tähän melko ilmeiseen ongelmaan on kuitenkin jo reagoitu suunnittelemalla Digiroadin ja OpenStreetMapin hallittua yhteistoimintaa. Toinen iso ja pysyvä ongelma on katuverkon tietojen tehokkaampi kokoaminen kunnista. Tätä ongelmaa hoidetaan jatkuvasti rajapintateknologian avulla (mm. yhteiset tietomallit, KuntaGML, KTP), prosessien optimoinnilla sekä ylläpitäjien ja hyödyntäjien välisellä tehokkaammalla viestinnällä.

Yhtä kaikki, maailma janoaa dataa ja digitalisoituvassa Suomessa Digiroadin asema on vankka ja perusteltu. Digiroadia ei olla kuopattu. Sen perusidea, jo tuotetun tiedon kokoaminen, on tehokkuuden ja säästöjen aikana kovaa valuuttaa.

Mitä on jo tehty ja mitä seuraavaksi?

Digiroadia kehitetään aktiivisesti ja tietojen tuotantoon liittyviä ongelmia ratkotaan aktiivisesti uusia teknologioita hyödyntäen. Älyliikenteen kasvava tietotarve ohjaa Digiroadin kehitystä kohti entistä ajantasaisempia nopeusrajoitus- ja kääntymismääräystietoja. Lisäksi muun muassa kasvava pyöräilyn ja kävelyn suunnittelu näkyy trendinä aineiston hyödyntämiskentällä ja luo kehityspainetta Digiroadiin.

Tässä suppea lista Digiroadin tärkeimmistä kehitysaskeleista viime vuosilta:

 • Digiroad avoimeksi dataksi (2013)
 • Digiroad jakelu Liikenneviraston Latauspalvelun kautta (2014)
 • Järjestelmän kokonaisuudistus (2013-2016) ja tämän myötä linkki-solmu-mallin ja pysyvän linkkitunnisteen käyttöönotto
 • Ominaisuustietojenhallinnan sovelluksen käyttöönotto (2015), sovelluskehitys avoimella lähdekoodilla
 • Väylänverkonhallinnan sovelluksen käyttöönotto (2016)
 • Muutostietorajapinta (TN-ITS) navigaattoaineistovalmistajille (2016)
 • Suunnittelu- ja rakennusvaiheen geometrioiden hallinnan prosessin käyttöönotto (2016)

Käynnissä olevia ja lähivuosien kehityskohteita:

 • Digiroad datan vieminen OpenStreetMapiin (käynnissä)
 • OpenStreetMapin jakelu osana Digiroadia (käynnissä)
 • Kattavamman pyörätieverkoston tuominen Digiroadiin (käynnissä, pilottikunta Tampere)
 • Täydentävän geometrian käyttöönotto eli myös muiden kuin MML tuottamien geometrioiden tuominen Digiroadiin (käynnissä)
 • Tietolajikohtainen rajapintajakelu Liikenneviraston Latauspalvelun kautta (käynnissä)
 • Digiroad osaksi Inspire-tietotuotetta (käynnissä)
 • Räätälöityjen tietotuotteiden luominen eri tarpeisiin (käynnissä)
 • Digiroad yhteistyöverkoston perustaminen: hyödyntäjien, ylläpitäjien, sovelluskehittäjien ja muiden verkostojen kytkeminen toisiinsa (käynnissä)
 • Kuvantunnistukseen perustuvan tiedontuotannon pilotointi (käynnissä)
 • Tie- ja katuverkkoaineistojen ja karttadatojen palauteprosessin suunnittelu (käynnissä)
 • Digiroad palautekanavan suunnittelu ja käyttöönotto (käynnissä)
   
 • Digiroad prosessien kytkeminen osaksi KMTK-prosesseja (2017?)
 • Kuntien katurekisterijärjestelmien integroiminen osaksi Digiroadin automaattista tietojen hallintaa KuntaGML:n, KTP:n ja järjestelmäkohtaisten ratkaisujen avulla (ensimmäiset katujärjestelmätoimittajat mukana 2017).
 • BIM-tietomalleja noudattavan suunnittelutiedon tuominen Digiroadiin (2017?)
 • Kuvantunnistuksen ja muiden uusien tiedontuotannon menetelmien käyttöönotto (2018?)

Lisätietoja Digiroadista antaa Matti Pesu, Digiroad järjestelmävastaava, matti.pesu(at)liikennevirasto.fi puh. 0405340455. Digiroad operaattori, operaattori(at)digiroad.fi

-Matti Pesu, järjestelmävastaava, Liikennevirasto


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.