Takaisin

Asiakaspalvelun ajankohtaiset elokuussa: levähdyspaikkojen ja bussipysäkkien siisteys, lapset liikenteessä ja näkyvyys liittymissä puhuttivat

Asiakaspalvelun ajankohtaiset elokuussa: levähdyspaikkojen ja bussipysäkkien siisteys, lapset liikenteessä ja näkyvyys liittymissä puhuttivat

Miksi bussipysäkeiltä ja levähdyspaikoilta on poistettu roskiksia?

Roska-astioista on paikoitellen jouduttu luopumaan bussipysäkeillä ja levähdyspaikoilla, koska tienkäyttäjien jätteille tarkoitettuihin astioihin on tuotu runsaasti kotitalousjätettä ja kaatopaikoille kuuluvaa jätettä. Roska-astioiden tyhjentämisestä aiheutuu tämän vuoksi todella korkeat kustannukset. Etenkin levähdyspaikoilla roska-astioihin jätetty talousjäte aiheuttaa myös lintu-, jyrsijä- ja hajuhaittoja. Bussipysäkeillä roskiksiin kohdistuu paljon ilkivaltaa, esimerkiksi roskiksia on poltettu tai potkittu rikki. Lopulta bussipysäkit ovat olleet siistimpiä ilman roska-astioita, jonka vuoksi näistä on päätetty luopua.

Bussipysäkkien ja levähdysalueiden sotkuisuudesta voi ilmoittaa Palauteväylän kautta Liikenteen asiakaspalveluun

Lapsien lisääntyvä määrä liikenteessä koulujen alkaessa

Saamme paljon yhteydenottoja liikenneturvallisuuteen liittyen lapsien määrän lisääntyessä liikenteessä elokuussa. Monet toivovat liikennemerkkiä varoittamaan lapsista, uusien hidasteiden rakentamista ja uusia suojateitä.

Lapsista varoittavaa merkkiä käytetään vain harkitusti, jotta se ei menetä merkitystään. Valtion maanteillä lapsista varoittavaa liikennemerkkiä käytetään varoittamaan tienkohdasta, jolla liikkuu tavallista runsaammin lapsia koulun, leikkipaikan tai koulukuljetusten noutopaikan läheisyyden vuoksi, taikka muusta vastaavasta syystä. Sen sijaan merkkiä ei yleensä käytetä asuntoalueiden kaduilla tai teillä, joilla lasten liikkuminen on ennalta odotettavissa.

Hidasteiden ja suojateiden rakentamiselle on tarkat kriteerit, esimerkiksi suojatien pitää olla tien ylittämiseen sopivassa paikassa, jossa on riittävät näkemät. Myöskään hidasteita ei rakenneta mäkiin tai mutkiin. Hidasteet aiheuttavat melu- ja tärinähaittaa läheisille kiinteistöille sekä vaikeuttavat joukkoliikenteen sujuvuutta, jonka vuoksi näitä rakennetaan harkiten. Liikenneturvallisuuden keskeisin tekijä on jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden liikkujien huomioiminen. Liikenteenkäyttäjien asenne toisiaan kohtaan on siis tässä tapauksessa tärkeä!

Mitä tehdä, kun pusikko estää näkemisen liittymässä?

Esteetön näkemä liittymässä on liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä asia, jonka vuoksi maanteiden liittymät raivataan tarvittaessa. Maanteiden liittymissä raivaustarpeesta voi ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylän kautta.

Kunnan ylläpitämän kadun tai tien näkemänraivaus kuuluu kunnalle, vaikka tie liittyisikin maantiehen. Yksityisteiden liittymien osalta näkemänraivaus kuuluu tiekunnalle tai liittymän omistajalle. Raivaukseen tarvitaan maanomistajan suostumus. Näkemäalue on usein yksityisen maanomistajan maata ja maantiealueen osalta valtion maata. Jos on tarpeen poistaa kasvillisuutta maantien tiealueelta, asiasta sovitaan ELY-keskuksen aluevastaavan kanssa.


reaktionapit