Takaisin

Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeen ratatyöt etenevät aikataulussa

Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeen ratatyöt etenevät aikataulussa

Julkaistu 21.09.2016

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeeseen kuuluvalla Jyväskylä–Äänekoski rataosuudella eletään kiivainta rakentamisaikaa, ja perusparannustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Ratatöiden päätavoitteena on junaliikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden varmistaminen sekä siten myös turvallisuuden parantaminen liikennemäärien kasvaessa.

Vuoden 2016 aikana radan perusparannustyöt ovat keskittyneet Jyväskylän ja Äänekosken väliselle rataosuudelle. Perusparannustöihin sisältyvät muun muassa rataosuuden sähköistys, Kangasvuoren tunnelin korjaus, kallioleikkausten avartaminen, ratarakenteiden peruskorjaus ja rataosuuden tasoristeysten turvallisuuden lisääminen parantamalla ja poistamalla tasoristeyskohtia. Biotuotetehtaan valmistumisen jälkeen liikenteen arvioidaan kasvavan rataosuudella nykyisestä 12 junasta 24 junaan päivässä.

”Tämän vuoden aikana Jyväskylä–Äänekoski välillä saadaan tehtyä varsinaiset radanrakennustyöt. Kyseisen rataosuuden ensi talven ja kesän työt pitävät sisällään esimerkiksi riskipuiden poistoa, turvalaiteteknisiä muutoksia, sähköratatöitä ja ratapihojen parannustöitä sekä tietysti myös viimeistelytöitä. Allianssimalli on tässä hankkeessa osoittanut parhaat puolensa ja mahdollistanut hankkeen toteuttamisen tiukassa aikataulussa”, sanoo allianssin palveluntuottajan projektipäällikkö Antti Korhonen VR Trackilta.

Työt ovat käynnistyneet myös TampereJyväskylä välillä, jossa töitä tehdään pistemäisissä kohteissa tunneleiden ja turvalaitteiden parissa. Kiireisin rakennusaika kyseisellä rataosuudella ajoittuu kesä-elokuulle 2017, ja työt vaativat myös junaliikennejärjestelyjä. Kokonaisuudessaan ratahanke valmistuu liikenteelle elokuussa 2017.

”Hankkeen valmistuttua liikennöinti on ympäristöystävällisempää, kun pääosa liikenteestä tapahtuu sähköjunakalustolla. Radan uusitut rakenteet, sähkörata sekä mahdollisuus uuden kaluston käyttöön on liikennemäärien kasvusta huolimatta merkittävä edistysaskel radanvarren viihtyisyyteen”, kertoo projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen Liikennevirastosta.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahanke toteutetaan allianssimallilla. Mallissa tilaaja ja palveluntuottaja muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ratahankkeen tilaajana toimii Liikennevirasto ja hankkeen palveluntuottajana VR Track Oy. 

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Lisätietoja hankkeen ratatöistä:
Projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto, puh. 029 534 3808
Ratahankkeen allianssin projektipäällikkö Antti Korhonen, VR Track Oy, puh. 040 863 0443

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistuu ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.