Takaisin

2.7.2015: E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien rakentaminen on alkanut

2.7.2015: E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien rakentaminen on alkanut

Julkaistu 2.7.2015

E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehankkeen rakennustyöt ovat alkaneet. Työt tehdään hankeosittain. Ensimmäiseksi ne alkavat Lelun eritasoliittymässä sekä Vaalimaan kiertoliittymässä. Moottoritie avataan liikenteelle keväällä 2018. Hanke toteutetaan elinkaarisopimuksella, joka kestää vuoteen 2034. Palveluntuottaja on Tieyhtiö Vaalimaa Oy, joka vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Pääurakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy.

Hamina–Vaalimaa-elinkaarihanke viimeistelee E18-moottoritien Turusta itärajalle. Kokonaisuuteen kuuluu myös Vaalimaan raskaan liikenteen järjestelyjen rakentaminen. Lisäksi kevyen liikenteen väyliä kunnostetaan ja rakennetaan lisää.  Tiehanke parantaa liikenneturvallisuutta sekä vähentää valtatie 7:n ruuhkaisuutta ja liikenteen haittoja tienvarren asutukselle. Moottoritie on myös piristysruiske Kaakkois-Suomen elinkeinoelämälle.

Rakennettava moottoritiejakso sijoittuu Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueelle. Suunnittelussa on otettu huomioon ympäristön esteettömyys, ekologisen rakentamisen mahdollisuudet ja uusien liikenteen energiamuotojen käytön kehittäminen. Liikenteen haittoja lievennetään meluntorjunnalla, tunnelilla, pohjavedensuojauksella sekä vihersilloilla ja pieneläinputkilla. 

Työmaa näkyy valtatie 7:llä kulkevien sekä työmaan vaikutusalueella asuvien ja liikkuvien arjessa. Urakoitsija pyrkii kaikin tavoin minimoimaan työmaasta aiheutuvat häiriöt.  Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan etukäteen kunkin työvaiheen vaikutusalueen asukkaille ja tienkäyttäjille.
Myös turvallisuus työmaalla on ensiarvoisen tärkeää. Työturvallisuus varmistetaan kunnon perehdytyksellä, hyvällä ennakkosuunnittelulla, tarkastuksilla, toiminnan jatkuvalla valvonnalla ja tehokkaalla epäkohtiin puuttumisella.

Hankkeesta järjestetään asukastilaisuus tiistaina 18.8.2015. Tilaisuudessa on paikalla tiehankkeen vastuuhenkilöitä, jotka esittelevät hanketta ja tulevia työvaiheita yksityiskohtaisemmin.


reaktionapit