Takaisin

Liikennevirasto edistää kävelyä ja pyöräilyä

Liikennevirasto edistää kävelyä ja pyöräilyä

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi helmikuussa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä 20 prosenttia. Tämä toisi noin neljän miljardin euron edestä terveyshyötyjä ja vähentäisi liikenteen päästöjä 0,3 miljoonaa tonnia.

"Liikennevirasto oli keskeisesti mukana kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman valmistelussa ja olemme vahvasti sitoutuneet sen tavoitteiden toteuttamiseen omassa toiminnassamme, sanoo Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman. "Tulemme korostamaan kävelyn ja pyöräilyn roolia valtakunnallista liikennejärjestelmätyössä ja pyrimme jakamaan eri alueilla käytössä olevia hyviä toimintatapoja ja myös hakemaan oppia maailmalta."

Liikennevirasto koordinoi edistämisohjelmaan sisältyvää kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmaa ja laadukkaiden kävelyn ja pyöräilyn reittien tarpeet huomioidaan myös valtion infrainvestointien yhteydessä.

Edistämisohjelman tavoitteena on houkutella vaihtamaan henkilöauto kävelyyn tai pyöräilyyn, varsinkin lyhyillä matkoilla. "Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulemme kehittämään kävelyn ja pyöräilyn reittien hoitoa", Wihlman lupaa. "Tavoitteenamme on taata kävelijöille ja pyöräilijöille laadukkaasti hoidetut reitit läpi vuoden. Vain hyvin hoidetut kävely- ja pyöräilytiet houkuttelevat kävelemään ja pyöräilemään."

Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn tukeminen kunnissa ja maakunnissa Liikenneviraston jakamalla liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa asemattomien kaupunkipyöräjärjestelmien pilotit.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa tuetaan kaksivuotisella ”Liikun, siis olen” -viestintäkampanjalla, jonka Liikennevirasto toteuttaa yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, Trafin, Liikenneturvan, Pyöräilyliiton ja Pyöräilykuntien verkoston kanssa.

Lisätietoja:

viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden johtaja Anna Jokela, puh. 0400 439 955
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

LVM: "Liikun, siis olen" – kampanja haastaa lähtemään liikkeelle

 


reaktionapit